Partners|Info over ons|Contact|OndersteuningFlag image
Easiteach Next Generation Logo StartOver onsFuncties van EasiteachRM EasilearnVideo’sEvaluatieversieHoe kopen
inhoud

Easiteach - logo en pictogrammen In Easiteach Next Generation is standaard veel inhoud opgenomen, speciaal ontworpen om de functionaliteit van de software aantrekkelijk te maken, zodat u en uw leerlingen vakgerelateerde doelstellingen kunnen halen.   

U kunt deze voorbeelden direct gebruiken of desgewenst aanpassen. U kunt de voorbeelden ook als inspiratie gebruiken om uw eigen activiteiten te ontwikkelen.

Er zijn tot nog toe in totaal 163 documenten gemaakt die betrekking hebben op 10 vakken, en het doel is om in de loop van de tijd steeds nieuwe bronnen en activiteiten toe te voegen. Onze nieuwe RM Easilearn-portal, die binnenkort wordt gestart, is de ideale locatie waarop wij deze nieuwe bronnen zullen publiceren en waar gebruikers ideeën kunnen uitwisselen.

De activiteiten die momenteel zijn gemaakt, zijn ingedeeld in de leeftijdcategorieën 4 tot 11 en 11 tot 14. Binnen de leeftijdcategorieën is de volgende verdeling gemaakt:

 

Lessen, bijvoorbeeld:

 • Engels, waaronder voorvoegsels en achtervoegsels, overtuigend schrijven en beschrijvend schrijven
 • Wiskunde, waaronder hoeken berekenen, tellen in breuken en vormen analyseren
 • Aardrijkskunde, waaronder kaartsymbolen en het weer overal ter wereld
 • Wetenschap, waaronder onderdelen van een planeet en fotosynthese

Sjablonen, bijvoorbeeld:

 • Engels, waaronder handschriftrichtlijnen en schrijfkaders
 • Wiskunde, waaronder rekenpapier en venn-diagramen
 • Aardrijkskunde, waaronder coördinatenoverlays voor plattegronden

Interactieve items, bijvoorbeeld:

 • Engels – waaronder galgje
 • Wiskunde, waaronder breukenmuur en cijferbingo
 • Wetenschap, waaronder natuurlijke habitats en voedselketens, zwaartekracht en waterkringloopsystemen

Gebruikers kunnen een keuze maken uit 18 onderwerpen, waaronder…

 • spreken en luisteren
 • lezen
 • schrijven
 • getallen en algebra
 • vormen en maten
 • gegevens verwerken
 • levensprocessen en levende wezens
 • veranderingen in het milieu
 • persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling (beginjaren)

…maar er zijn nog talloze andere items per onderwerp.


Inhoud beoordelen

U opent een bank met activiteiten en sjablonen door in het openingsscherm op Activiteiten te klikken of op de menubalk van Easiteach op de letter ‘e’ te klikken.


Partners die inhoud leveren

Wij werken de inhoud voor Easiteach Next Generation voortdurend zelf bij zodat u steeds over actuele inhoud beschikt, maar wij zijn altijd op zoek naar geschikte inhoud uit andere bronnen. Als u of uw organisatie over inhoud beschikt waarvan u van mening bent dat deze geschikt is voor Easiteach Next Generation of als u zelf inhoud voor de software die wij maken kunt ontwikkelen, neemt u dan contact met ons op.

 
© RM 1997- | RM Education